Projects

Een bedrijf met een gezonde groei denkt al vlug aan uitbreiding. Als voedingsproducerend bedrijf of als toeleverancier voor de voedingsindustrie zijn er echter enkele voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen.

HACEP kan een bedrijf bijstaan om de geplande uitbreidingen uit te voeren volgens de recentste wetgeving. Dit kan voor zowel een verbouwing als voor een nieuwbouw.

Wij kunnen:

-U bijstaan in het aanvragen van vergunningen en erkenningen;
-U bijstaan bij het bespreken van de plannen met de architect, de bouwheer, de overheid,...;
-Voor u alle (nieuwe) productieprocessen in kaart brengen.