Education

Zoals iedere leidinggevende weet, is het personeel de ruggengraat van een bedrijf. Er wordt van het personeel verwacht alle activiteiten uit te voeren volgens het opgesteld HACCP - plan.

Om het personeel op de hoogte te brengen/houden welke kwaliteitsprincipes op de werkvloer gehanteerd moeten worden, zijn opleidingen onontbeerlijk en bovendien verplicht.

Als externe partner kunnen wij u tal van opleidingen aanbieden ondermeer:

-Basis opleiding (waarom HACCP, bewustmaking, verantwoordelijkheden);
-GMP/BVP specifieke opleidingen;
-Opleiding op maat van het bedrijf (CCP's, PVA's, bedrijfproblematiek,...);
-Opleidingen op de werkvloer (reiniging en ontsmetting, staalnames,...);
-...

Deze opleidingen kunnen zowel voor het volledige bedrijf als in groepjes (in functie van de productie) worden gegeven. Ontbreekt de nodige plaats dan kan de opleiding doorgaan in ons opleidingslokaal. Na de opleiding ontvangt iedere deelnemer een attest van de gevolgde opleiding en worden de nodige documenten opgemaakt voor het kwaliteitssysteem (aanwezigheidslijst,...)

Naast de gewone opleiding kan er ook een online-opleiding gevolgd worden. Na de opleiding wordt door de deelnemer een kleine test afgelegd ter bewijs van de opleiding. In deze opleiding komen onder andere volgende items aan bod:

-Reinigen en ontsmetten
-Fysische gevaren
-Goede persoonlijke hygiëne
-Chemische gevaren
-Bacteriologische gevaren