Audits

Elk bedrijf controleert aan de hand van audits of alle facetten met betrekking tot het HACCP-systeem correct worden uigevoerd en of alle resultaten tijdig en correct worden geregistreerd volgens de voorpgestelde procedures.

Het tijdig, correct en volledig uitvoeren van audits is hierbij heel belangrijk. Deze audits zijn tijdrovend, worden soms overgeslagen en brengen, bij het intern organiseren, niet altijd het beoogde resultaat met zich mee (bedrijfsblindheid slaat reeds vlug toe, tijdsnood, beoordelen van collega's...).

HACEP kan u hierbij helpen door op onaangekondigde tijdstippen objectieve audits uit te voeren. Na de audit ontvangt u een uitgebreid verslag met betrekking tot de visuele resultaten, uitgevoerde controles en verzameld fotomateriaal. Op die manier worden audits een grote meerwaarde voor uw kwaliteitsdienst en liggen zij aan de basis van waardevolle opleidingen, correctieve en preventieve acties.

Naast de interne controle binnen uw bedrijf kan u ook steeds beroep doen op HACEP om uw leveranciers te controleren.

Hieronder vindt u een greep uit de audits die wij kunnen aanbieden:

-GMP audit: controle op de werkvloer van personeel, werkwijzen, CCP's, PVA's, GMP's;
-Audit na reiniging & ontsmetting: controle van apparatuur, controle van ruimten na reiniging
 en ontsmetting op hun visuele, chemische en bacteriologische reinheid;
-Systeem audit: controle van het kwaliteits (HACCP) systeem: procedures, registratie,...
-Leveranciersaudit: een al dan niet aangekondigd bezoek aan een leverancier waarbij uw
 leverancier op een vlotte manier wordt doorgelicht;
-Audit op maat: specifieke eisen van de klant worden omgezet in een auditmethode op
 maat van het bedrijf;
-Audit op basis van een lastenboek (BRC,IFS,...): controle van het kwaliteitssysteem op
 basis van bestaande lastenboeken;
-...