HACCP

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points
De gevaren 'analyseren en de 'kritische punten controleren'

HACEP zal samen met de bedrijfsleiding, productieverantwoordelijken,... gedurende een aantal dagdelen (4u bij u en 1 uur office verwerking van gegevens) een kwaliteitssysteem opstellen. Tijdens deze opstelling wordt uw systeem onderworpen aan de 8 onderstaande HACCP principes:

1.   Alle gevaren elimineren of tot een aanvaardbaar niveau reduceren en identificeren;
2.   De kritische controlepunten identificeren;
3.   De kritische grenswaarden vaststellen;
4.   Efficiënte bewakingsprocedures voor kritische controle punten opstellen;
5.   Corrigerende maatregelen opstellen en toepassen wanneer uit bewaking blijkt dat
      een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is;
6.   Procedures opstellen, verifiëren en indien nodig aanpassen om het HACCP-systeem
      naar behoren te laten functioneren;
7.   Openstellen van registratie- en werkingsdocumenten;
8.   Indien nodig bemonsterings- en analyseplannen opstellen.

Om deze opstelling vlot te laten verlopen gaan wij als volgt tewerk:
Stap 1: 0-audit: inventariseren van de non-conformiteiten mbt tot infrastructuur en personeel
           op de werkvloer.
Stap 2: Evaluatie van het (al dan niet) bestaande kwaliteitssysteem.
Stap 3: Basisopleiding personeel (bewustwording).
Stap 4: Opstellen van de basisprocedures.
Stap 5: Opstellen van de HACCP-studie.
Stap 6: Opleiding van het personeel (bedrijfsgebonden opmerkingen, uitleg,
            CCP's en PVA's).

Eenmaal deze stappen zijn doorlopen kan u overgaan tot de volledige implementatie van het kwaliteitssysteem. Bij deze implementatie staan wij u bij tot het einde van onze opdracht.